Generelt


Generelt gælder, at ansøgninger kun tages i betragtning, hvis disse modtages pr. almindelig post, og hvis de opfylder ansøgningskravene for de enkelte fonde eller legater. Kontoret har ingen indflydelse på, hvem der tildeles legater, og må ikke yde rådgivning til den enkelte legatansøger.  Informationsmateriale om formål, ansøgningsvilkår mv. i relation til enkelte fonde og legater findes bl.a. på de offentlige biblioteker.

Som udgangspunkt skal ansøgninger til fonde og legater, der støtter private, indeholde ansøgerens fulde navn, adresse, CPR nr. og ansøgerens seneste årsopgørelse fra SKAT bør vedlægges. For enkelte fonde og legater kræves det dog, at man udfylder et ansøgningsskema. Se for hvilke fonde og legater, der skal rekvireres et ansøgningsskema i nedenstående oversigt.

For spørgsmål i relation til legatuddelinger kan stud.jur. Filipa Bisgaard kontaktes.

Frister & Legater


Erik Sommerfeldt og hustrus legat


Erik Sommerfeldt og hustrus legat til fordel for studerende ved Den polytekniske læreanstalt, Danmarks Tekniske højskole i København (DTU). Legatet kan ikke søges af privatpersoner.

Legatportioner fastsættes årligt af bestyrelsen. Der er ingen fast ansøgningsfrist.

Søstrene Anna Maria og Ruth Sandagers legat


Søstrene Anna Maria og Ruth Sandagers legat er til fordel for blinde og døve, der er ude af stand til at tjene til livets ophold.

 

Legatportioner af kr. 5.000,00. Ansøgningsfristen er den 15. december.

Sigvald og Edith Rasmussen, f. Poulsens mindefond


Sigvald og Edith A. C. K. Rasmussen, født Poulsens mindefond er til fordel for læger, der forsker i bekæmpelse af kræft.

Rigmor og Alex Trosborgs legat blev underlagt mindefonden, da dette legat ligeledes støttede forskning i bekæmpelse af kræftlidelser.

 

Legatportioner fastsættes årligt af bestyrelsen. Ansøgningsfristen er den 15. december.

Disponent Ove Mellerups mindefond


Disponent Ove Mellerups Mindefond støtter personer eller foreninger, der beskæftiger sig med slægtsforskning.

Legatportioner fastsættes årligt af bestyrelsen. Ansøgningsfristen er den 1. august.

Købmand Anker Wilhelm Schade og hustru Caroline Elisabeth Schade, født Zedelers legat


Købmand Anker Wilhelm Schade og hustru Caroline Elisabeth Schade, født Zedelers legat er til fordel for skjult nød i København for fortrinsvis ældre damer.

Legatportioner af kr. 800,00. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til info@haldguttenberg.dk. Ansøgningsfristen er den 1. december.

Grosserer Christian Winther Christensens legat


Grosserer Christian Winther Christensens legat er til fordel for syersker.

Legatportioner af min. kr. 500,00. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til info@haldguttenberg.dk. Ansøgningsfristen er den 1. december.

Fru Gudrun Elboth, født Døbelins mindelegat


Fru Gudrun Elboth, født Døbelins mindelegat er til fordel for henholdsvis kollektører og læger, der forsker i hjertesygdomme.

Legatportioner af min. kr. 1.000,00. Ansøgningsfristen er den 1. december.

Frisørmester Edvard Henrik Constantin Jensen og hustrus mindelegat


Frisørmester Edvard Henrik Constantin Jensen og hustrus mindelegat er til fordel for værdigt trængende frisører og barbermestre i København eller enker og børn efter disse.

Legatportioner af  min. kr. 500,00. Ansøgningsfristen er den 1. december. Det bemærkes, at legatet afventer sammenlægning, hvorfor legatets midler ikke uddeles før dette er sket.

Fru Ingeborg Anna Albinus Larsens mindelegat til fordel enlige blinde


Fru Ingeborg Anna Albinus Larsens mindelegat er til fordel for trængende og ældre, enlige blinde, der er ude af stand til at tjene til livets ophold.

Legatportioner af kr. 5.000,00. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til info@haldguttenberg.dk. Ansøgningsfristen er den 15. oktober.

Fru Ingeborg Anna Albinus Larsens mindelegat til fordel for læger


Fru Ingeborg Anna Albinus Larsens mindelegat er til fordel for læger, forskere eller forskningsprojekter, der seriøst beskæftiger sig med bekæmpelse af kræftlidelser.

Legatportioner fastsættes årligt af bestyrelsen. Ansøgningsfristen er den 15. oktober.

Civilingeniør, direktør Chr. Valdemar Jensen og hustru Emilie Jensens legat


Civilingeniør, direktør Christian Valdemar Jensen og hustru Emilie Jensens legat er til fordel for behandling, forskning eller lignende mod angina pectoris (hjertekramper).

Legatportioner fastsættes årligt af bestyrelsen. Ansøgningsfristen er den 15. oktober.

Grosserer Carl Hansen og hustru Elisabeth Hansen, født Langes mindelegat


Grosserer Carl Hansen og hustru Elisabeth Hansen, født Langes mindelegat til fordel for blindeblevne, der har svært ved at klare sig selv.

Legatportioner af kr. 1.000,00. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til info@haldguttenberg.dk. Ansøgningsfristen er den 1. oktober.

Ida Kirstine Ege Olesens og Rasmus Martin Ib Rasmussens legat


Ida Kirstine Ege Olesens og Rasmus Martin Ib Rasmussens legat er til fordel for institutioner, der arbejder for dyrs pleje, pasning og behandling.

Legatportioner af kr. 5.000,00. Ansøgningsfristen er den 15. september.

Fru Mary Seehuusens legat


Fru Mary Seehuusens legat er til fordel for blinde, der er ude af stand til at tjene til livets ophold.

Legatportioner fastsættes årligt af bestyrelsen. Ansøgningsfristen er den 15. september.

Direktør, stenhuggermester Vald. Handberg og hustru Laura Handberg, født Nielsens mindelegat


Direktør, stenhuggermester Valdemar Handberg og hustru, Laura Handberg, født Nielsens mindelegat er til fordel for personer, der uden skyld er kommet i nød.

Legatportioner af kr. 2.000,00. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til info@haldguttenberg.dk. Ansøgningsfristen er den 15. september.

Handelsgartner Peter Berg og hustru Valborg Berg, født Nielsen Egestads mindelegat


Handelsgartner Peter Berg og hustru Valborg Berg, født Nielsen Egestads mindelegat er til fordel for gartnerenker.

Legatportioner af kr. 2.000,00. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til info@haldguttenberg.dk. Ansøgningsfristen er den 1. september.

Jenny og Søren Nielsens mindefond


Jenny og Søren Nielsens mindefond er til fordel for mennesker i nød, eller til organisationer, der på kristent grundlag yder hjælp til trængende mænd og kvinder.

Legatportioner af kr. 5.000,00. Ansøgningsfristen er den 1. august.

Fru Asta Florida Bolding, født Andersens mindelegat


Fru Asta Florida Bolding, født Andersens mindelegat (fond) er til fordel for yngre læger, der forsker i hjertesygdomme.

Legatportioner af 2 lige store portioner. Ansøgningsfristen er den 15. juli.

Assurandør Svend Aage Jensen og søster Erne Helene Jensens legat til fordel for sceleroseramte


Assurandør Svend Aage Jensen og søster, Erne Helene Jensens legat er til fordel for værdigt trængende personer, der på grund af dissemineret scelerose er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde.

Legatportioner af kr. 1.200,00.  Ansøgningsfristen er den 1. juli.

Assurandør Svend Aage Jensen og søster Erne Helene Jensens legat til fordel for gigtramte


Assurandør Svend Aage Jensen og søster Erne Helene Jensens Legat er til fordel for værdigt trængende personer, der på grund af kroniske gigtsygdomme er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde”.

Legatportioner af kr. 1.200,00. Ansøgningsfristen er den 1. juli.