Generelt


Generelt gælder, at ansøgninger kun tages i betragtning, hvis disse modtages pr. almindelig post, og hvis de opfylder ansøgningskravene for de enkelte fonde eller legater. Kontoret har ingen indflydelse på, hvem der tildeles legater, og må ikke yde rådgivning til den enkelte legatansøger.  Informationsmateriale om formål, ansøgningsvilkår mv. i relation til enkelte fonde og legater findes bl.a. på de offentlige biblioteker.

Som udgangspunkt skal ansøgninger til fonde og legater, der støtter private, indeholde ansøgerens fulde navn, adresse, CPR nr. og ansøgerens seneste årsopgørelse fra SKAT bør vedlægges. For enkelte fonde og legater kræves det dog, at man udfylder et ansøgningsskema. Se for hvilke fonde og legater, der skal rekvireres et ansøgningsskema i nedenstående oversigt.

For spørgsmål i relation til legatuddelinger kan stud.jur. Lea Stanbury kontaktes.

Frister & Legater


Erik Sommerfeldt og hustrus legat


Erik Sommerfeldt og hustrus legat til fordel for studerende ved Den polytekniske læreanstalt, Danmarks Tekniske højskole i København (DTU). Legatet kan ikke søges af privatpersoner.

Legatportioner fastsættes årligt af bestyrelsen. Der er ingen fast ansøgningsfrist.

Søstrene Anna Maria og Ruth Sandagers legat


Søstrene Anna Maria og Ruth Sandagers legat er til fordel for blinde og døve, der er ude af stand til at tjene til livets ophold.

 

Legatportioner af kr. 5.000,00. Ansøgningsfristen er den 15. december.

Sigvald og Edith Rasmussen, f. Poulsens mindefond


Sigvald og Edith A. C. K. Rasmussen, født Poulsens mindefond er til fordel for læger, der forsker i bekæmpelse af kræft.

Rigmor og Alex Trosborgs legat blev underlagt mindefonden, da dette legat ligeledes støttede forskning i bekæmpelse af kræftlidelser.

 

Legatportioner fastsættes årligt af bestyrelsen. Ansøgningsfristen er den 15. december.

Købmand Anker Wilhelm Schade og hustru Caroline Elisabeth Schade, født Zedelers legat


Købmand Anker Wilhelm Schade og hustru Caroline Elisabeth Schade, født Zedelers legat er til fordel for skjult nød i København for fortrinsvis ældre damer.

Legatportioner af kr. 800,00. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til info@haldguttenberg.dk. Ansøgningsfristen er den 1. december.

Fru Gudrun Elboth, født Døbelins mindelegat


Fru Gudrun Elboth, født Døbelins mindelegat er til fordel for henholdsvis kollektører og læger, der forsker i hjertesygdomme.

Legatportioner af min. kr. 1.000,00. Ansøgningsfristen er den 1. december.

Fru Ingeborg Anna Albinus Larsens mindelegat til fordel for læger


Fru Ingeborg Anna Albinus Larsens mindelegat er til fordel for læger, forskere eller forskningsprojekter, der seriøst beskæftiger sig med bekæmpelse af kræftlidelser.

Legatportioner fastsættes årligt af bestyrelsen. Ansøgningsfristen er den 15. oktober.

Civilingeniør, direktør Chr. Valdemar Jensen og hustru Emilie Jensens legat


Civilingeniør, direktør Christian Valdemar Jensen og hustru Emilie Jensens legat er til fordel for behandling, forskning eller lignende mod angina pectoris (hjertekramper).

Legatportioner fastsættes årligt af bestyrelsen. Ansøgningsfristen er den 15. oktober.

Grosserer Carl Hansen og hustru Elisabeth Hansen, født Langes mindelegat


Grosserer Carl Hansen og hustru Elisabeth Hansen, født Langes mindelegat til fordel for blindeblevne, der har svært ved at klare sig selv.

Legatportioner af kr. 1.000,00. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til info@haldguttenberg.dk. Ansøgningsfristen er den 1. oktober.

Ida Kirstine Ege Olesens og Rasmus Martin Ib Rasmussens legat


Ida Kirstine Ege Olesens og Rasmus Martin Ib Rasmussens legat er til fordel for institutioner, der arbejder for dyrs pleje, pasning og behandling.

Legatportioner af kr. 5.000,00. Ansøgningsfristen er den 15. september.

Fru Mary Seehuusens legat


Fru Mary Seehuusens legat er til fordel for blinde, der er ude af stand til at tjene til livets ophold.

Legatportioner fastsættes årligt af bestyrelsen. Ansøgningsfristen er den 15. september.

Direktør, stenhuggermester Vald. Handberg og hustru Laura Handberg, født Nielsens mindelegat


Direktør, stenhuggermester Valdemar Handberg og hustru, Laura Handberg, født Nielsens mindelegat er til fordel for personer, der uden skyld er kommet i nød.

Legatportioner af kr. 2.000,00. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til info@haldguttenberg.dk. Ansøgningsfristen er den 15. september.

Jenny og Søren Nielsens mindefond


Jenny og Søren Nielsens mindefond er til fordel for mennesker i nød, eller til organisationer, der på kristent grundlag yder hjælp til trængende mænd og kvinder.

Legatportioner af kr. 5.000,00. Ansøgningsfristen er den 1. august.

Fru Asta Florida Bolding, født Andersens mindelegat


Fru Asta Florida Bolding, født Andersens mindelegat (fond) er til fordel for yngre læger, der forsker i hjertesygdomme.

Legatportioner af 2 lige store portioner. Ansøgningsfristen er den 15. juli.

Assurandør Svend Aage Jensen og søster Erne Helene Jensens legat til fordel for sceleroseramte


Assurandør Svend Aage Jensen og søster, Erne Helene Jensens legat er til fordel for værdigt trængende personer, der på grund af dissemineret scelerose er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde.

Legatportioner af kr. 1.200,00.  Ansøgningsfristen er den 1. juli.

Assurandør Svend Aage Jensen og søster Erne Helene Jensens legat til fordel for gigtramte


Assurandør Svend Aage Jensen og søster Erne Helene Jensens Legat er til fordel for værdigt trængende personer, der på grund af kroniske gigtsygdomme er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde”.

Legatportioner af kr. 1.200,00. Ansøgningsfristen er den 1. juli.

Åse Bays mindelegat


Åse Bays mindelegat (fond) er til fordel for institutioner og personer, der forsker i nyrelidelser.

Legatportioner af kr. 10.000,00. Ansøgningsfristen er den 1. juni.

Direktør Carl Christiansen og hustru Louise Vilhelmine Christiansen, født Schwalbes legat


Direktør Carl Christiansen og hustru Louise Vilhelmine Christiansen, født Schwalbes legat er til fordel for blinde og svagtseende samt beviseligt efterkommere efter Carl Christiansen.

Legatportioner af kr. 1.000,00 til blinde og svagtseende samt legatportioner af kr. 500,00 til efterkommere. Ansøgningsfristen er den 1. juni.

Alice Graffs mindelegat


Alice Graffs mindelegat (fond) er til fordel for personer eller organisationer, der hjælper personer, som uforskyldt er i en økonomisk vanskelig situation.

Legatportioner af min. kr. 5.000,00. Ansøgningsfristen er den 1. maj.

Overvagtmester R. Chr. Hansen og hustru Ida Hansen, født Ringbergs mindelegat


Overvagtmester R. Chr. Hansen og hustru Ida Hansen, født Ringbergs mindelegat (fond) er til fordel for Sankt Lukas Stiftelsen samt værdigt trængende, der ønsker ophold ved Sankt Lukas Stiftelsen.

Legatportioner fastsættes årligt af bestyrelsen. Ansøgningsfristen er den 15. april.

Eva og Hans Carl Adolf Holms mindelegat


Eva og Hans Carl Adolf Holms mindelegat (fond) er til fordel for videnskabeligt arbejde inden for sukkersyge, herunder indkøb af materiel til arbejdet.

Legatportioner af kr. min. 5.000,00. Ansøgningsfristen er den 1. april.