Eske Hald

Advokat Eske Hald har møderet for højesteret og er medstifter henholdsvis medindehaver af HALDGUTTENBERG Advokatfirma samt er uddannet og har arbejdet som advokat hos Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte og Advokatfirmaet Peter Tetens Hald.

Rådgivningen omfatter et bredt udsnit af virksomheder, fonde, foreninger, herunder andels- og ejerforeninger, samt organisationer mv. inden for fast ejendom med fokus på først og fremmest entreprise, transaktioner og ejerforhold. Af større sager kan nævnes en lang række entreprisesager i relation til såvel nybyggerier som ombygninger og renovering, rådgivning i byfornyelsessager, stiftelse af andelsboligforeninger, rådgivning af ejendomsselskaber om kapitalforhold samt et utal af sager for såvel domstolene som voldgiftsretten. Eske Hald har også erfaring indenfor rådgivning af apotekere, bl.a. i forbindelse med erhvervslejeforhold og indgåelse af lejekontrakt ved overtagelse af apotek.

Derudover har Eske Hald særlig ekspertise og mange års erfaring indenfor strafferetten og optræder løbende som forsvarsadvokat i hele Danmark. Eske Hald har møderet for Højesteret og kan møde som forsvarsadvokat i byretten, landsretterne og Højesteret. Eske Hald er endvidere godkendt af Justitsministeriet som beneficeret advokat.

Eske Hald varetager desuden sager for såvel erhvervsdrivende som private i mange andre anliggender.

Eske Hald deltager også i bestyrelsesarbejde og sidder i en række bestyrelser.

Medlem af

  • Byggesocietetet
  • Danske Ejendomsadvokater
  • Det danske selskab for byggeret
  • Landsforeningen for forsvarsadvokater

Theis Guttenberg

Advokat Theis Guttenberg har møderet for Højesteret og er medstifter henholdsvis medindehaver af HALDGUTTENBERG Advokatfirma, er uddannet som advokatfuldmægtig hos Lønberg & Leth Christensen Advokataktieselskab og har arbejdet som advokat hos NORDIA Advokatfirma.

Rådgivningen omfatter et bredt udsnit af virksomheder, organisationer mv. inden for fast ejendom med fokus på først og fremmest erhvervslejeret og transaktioner. Af seneste større sager kan nævnes en række betydelige transaktioner i såvel fri handel som på tvangsauktion, offentligt udbud af domicilejendom, domicilkøb og facilitering af entrepriseudbud og udlejning, sammenlægning af en række større institutionslejemål, opdeling og fremudlejning af større industriejendom til kulturelle formål, rådgivning i relation til en række større fonde og interesseorganisationer, rådgivning og førelse af en lang række retssager om bl.a. markedsleje, fraflytning mv., herunder i forhold til et par principielle sager for Højesteret om markedsleje og andelsboliger. Ligeledes kan nævnes, at Theis Guttenberg udvikler kontraktformularer og herunder i samarbejde med Lokalebasen.dk A/S har udviklet en online-formularservice til brug for udarbejdelse af erhvervslejekontrakter, se formularservice.

Medlem af

  • Byggesocietetet
  • Danske Ejendomsadvokater
  • Dansk Selskab for Boligret
  • Det Danske Selskab for Byggeret

Andrea Blom

Johanna Wennerwald

Advokatfuldmægtig
Telefon: +45 33 11 50 30
Mobil: +45 93 39 41 47
jw@haldguttenberg.dk

Lea Stanbury

Dorthe Kaurin

Ejendomsadministrator
Telefon: +45 33 11 50 30
dk@haldguttenberg.dk

Pernille Arvad

Ejendomsadministrator
Telefon: +45 33 11 50 30
pa@haldguttenberg.dk

Mie Angelsø

Ejendomsadministrator
Telefon: +45 33 11 50 30
ma@haldguttenberg.dk

Jette Andersen

Økonomi og bogholderi
Telefon: +45 33 11 50 30
ja@haldguttenberg.dk

Lejla Sarac

Økonomi og bogholderi
Telefon: +45 33 11 50 30
le@haldguttenberg.dk

Diana Andersen

Receptionist
Telefon: +45 33 11 50 30
da@haldguttenberg.dk