Assurandør Svend Aage Jensen og søster Erne Helene Jensens Legat er til fordel for værdigt trængende personer, der på grund af kroniske gigtsygdomme er ude af stand til at tjene til livets ophold ved eget arbejde”.

Legatportioner af kr. 1.200,00. Ansøgningsfristen er den 1. juli.