Erik Sommerfeldt og hustrus legat til fordel for studerende ved Den polytekniske læreanstalt, Danmarks Tekniske højskole i København (DTU). Legatet kan ikke søges af privatpersoner.

Legatportioner fastsættes årligt af bestyrelsen. Der er ingen fast ansøgningsfrist.