WEB-login


Benyt WEB ADMINISTATION knappen herunder for at logge på og tilgå foreningshjemmeside.

Web administration

Ejendomsadministration


Vi har mange års erfaring med ejendomsadministration af alle typer ejendomme, og tilbyder derfor ejendomsadministration som en del af vores skarpe fokus på ejendomme. Det gælder alt lige fra sædvanlig ejendomsadministration med fokus på ejerforeninger, andelsboligforeninger og grundejerforeninger såvel som udledningsejendomme, herunder kan administrationen af særligt udlejningsejendomme være af mere traditionel karakter eller tillige med fokus på udvikling og værdiforøgelse – såkaldt property og asset management.

Herudover bistår vi også med stiftelse, omdannelse, rekonstruktion mv. af ejendomsselskaber, -fonde og foreninger, herunder andels- og ejerforeninger.

Afgørende for os er under alle omstændigheder, at den daglige administration tilrettelægges enkelt og overskueligt til gavn for vores klienter, samt at der i den daglige ejendomsadministration indgår en løbende juridisk og foreningsretlig rådgivning, og vi prioriterer en tæt kontakt med vores klienter højt.

Dette sikres b.la. ved, at en af vores ejendomsadministratorer varetager den daglige administration, samt at vi som advokatfirma med fokus på fast ejendom og hertil relaterede retssager har betydelig indsigt i forebyggelse af potentielle konflikter samt løbende kan give den bedst mulige rådgivning inden for bl.a. foreningsforhold, leje- og erhvervslejeforhold, entreprisesager, miljøsager, projektudvikling mv.

Vi lægger stor vægt på at kunne tilbyde en uafhængig rådgivning og administration, hvorfor vi ikke har indgået eksklusivaftaler med banker, kreditforeninger, revisorer, tekniske rådgivere, ejendomsservicefirmaer og forsikringsselskaber.

Vi har dog mange gode forbindelser inden for disse områder, hvilket naturligvis kommer vores kunder til gode.

Administration og rådgivning af andelsboligforeninger hos Haldguttenberg indbefatter en komplet løsning, hvor vi i tæt samarbejde med den enkelte andelsboligforening og bestyrelse tilpasser administrationen jeres ønsker og behov. Vi påtager os samtlige administrative ydelser, og vores primære mål er at skabe værdi og tryghed for alles vores foreninger.  Som en del af administrationen tilbyder vi bl.a.:

 • En fast administrator
 • En fast juridisk kontaktperson, herunder juridisk og økonomisk rådgivning
 • Afholdelse af årligt budgetmøde med bestyrelsen
 • Afholdelse af generalforsamlinger
 • Løbende optimering af driften
 • Online adgang til foreningens dokumenter og økonomi
 • Et fast årligt honorar uden skjulte gebyrer og ekstraregninger

Vi påtager os samtlige administrative opgaver, og tilrettelægger administrationen så den giver mest mulig værdi for vores foreninger. Som bestyrelse i en ejerforening kan I overlade alle de daglige administrative opgaver til os, og vi sørger for, at I altid kan få indblik i foreningens økonomi, budget og løbende status. Som en del af administrationen tilbyder vi bl.a.:

 • En fast administrator
 • En fast juridisk kontaktperson, herunder juridisk og økonomisk rådgivning
 • Afholdelse af årligt budgetmøde med bestyrelsen
 • Afholdelse af generalforsamlinger
 • Løbende optimering af driften
 • Online adgang til foreningens dokumenter og økonomi
 • Et fast årligt honorar uden skjulte gebyrer og ekstraregninger

Som specialister i lejeret tilbyder vi også administration af udlejningsejendomme. Dette både bolig- og erhvervsudlejningsejendomme. Vi påtager os den fulde administration af ejendommen, og vi har den daglige kontakt med lejerne og alle øvrige parter. Vi sørger for løbende at optimere og effektivisere driften af ejendommen, således at vores klienter opnår de bedst mulige afkast.

Vi administrerer flere gårdlaug og grundejerforeninger. Vi påtager os den komplette daglige administration, herunder kontakt med medlemmerne, løbende opkrævninger, bogføring, budgetopfølgning og afholdelse af generalforsamlinger. Som en del af administrationen tilbyder vi bl.a.:

 • En fast administrator
 • En fast juridisk kontaktperson, herunder juridisk og økonomisk rådgivning
 • Afholdelse af årligt budgetmøde med bestyrelsen
 • Afholdelse af generalforsamlinger
 • Løbende optimering af driften
 • Online adgang til foreningens dokumenter og økonomi
 • Et fast årligt honorar uden skjulte gebyrer og ekstraregninger

Byggesager


Vi er specialister i entrepriseret, og vi rådgiver vores klienter og foreninger om forbedrings-, renoverings- og vedligeholdelsesprojekter og bidrager til, at hele processen med en byggesag gennemføres bedst muligt. Vi rådgiver om alle juridiske, administrative og økonomiske forhold, herunder finansieringen, licitationen, kontraheringen, budgetopfølgning og endelig afslutning og byggeregnskab. Vi forestår tillige byggesagens administrative gennemførelse fra start til slut.

Tilbud


Kontakt os her for at modtage et uforpligtende tilbud eller send e-mail til Eske Hald eller Theis Guttenberg.

Vi holder også gerne et helt uforpligtende møde med jer.

Anbefalinger & referencer


Ejerforeningen Aladdin

"I forbindelse med skift af administrator sørgede HALGUTTENBERG for en glidende overgang og har efterfølgende formået at levere en service hvor bestyrelsen næsten kan læne sig tilbage i sofaen"

Mikkel Lindhard - Næstformand i Ejerforeningen Aladdin