Disclaimer


Indholdet på denne hjemmeside er alene i oplysningsøjemed og kan ikke under nogen omstændigheder træde i stedet for konkret juridisk rådgivning, ligesom ethvert ansvar som følge af fejlagtige eller mangelfulde oplysninger fraskrives.

Med henblik på læsning af indholdet på hjemmesiden kan dele af hjemmesiden downloades eller gemmes midlertidigt. Enhver anden brug, herunder gengivelse, permanent lagring eller videregivelse af indholdet på hjemmesiden, er ikke tilladt uden forudgående skriftligt samtykke fra HALDGUTTENBERG Advokatfirma.