Søstrene Anna Maria og Ruth Sandagers legat er til fordel for blinde og døve, der er ude af stand til at tjene til livets ophold.

 

Legatportioner af kr. 5.000,00. Ansøgningsfristen er den 15. december.