Købmand Anker Wilhelm Schade og hustru Caroline Elisabeth Schade, født Zedelers legat er til fordel for skjult nød i København for fortrinsvis ældre damer.

Legatportioner af kr. 800,00. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til info@haldguttenberg.dk. Ansøgningsfristen er den 1. december.