Civilingeniør, direktør Chr. Valdemar Jensen og hustru Emilie Jensens legat

Civilingeniør, direktør Christian Valdemar Jensen og hustru Emilie Jensens…


Grosserer Carl Hansen og hustru Elisabeth Hansen, født Langes mindelegat

Grosserer Carl Hansen og hustru Elisabeth Hansen, født Langes mindelegat til…


Ida Kirstine Ege Olesens og Rasmus Martin Ib Rasmussens legat

Ida Kirstine Ege Olesens og Rasmus Martin Ib Rasmussens legat er til fordel for…


Fru Mary Seehuusens legat

Fru Mary Seehuusens legat er til fordel for blinde, der er ude af stand til at…


Direktør, stenhuggermester Vald. Handberg og hustru Laura Handberg, født Nielsens mindelegat

Direktør, stenhuggermester Valdemar Handberg og hustru, Laura Handberg, født…


Handelsgartner Peter Berg og hustru Valborg Berg, født Nielsen Egestads mindelegat

Handelsgartner Peter Berg og hustru Valborg Berg, født Nielsen Egestads…


Jenny og Søren Nielsens mindefond

Jenny og Søren Nielsens mindefond er til fordel for mennesker i nød, eller til…


Fru Asta Florida Bolding, født Andersens mindelegat

Fru Asta Florida Bolding, født Andersens mindelegat (fond) er til fordel for…


Assurandør Svend Aage Jensen og søster Erne Helene Jensens legat til fordel for sceleroseramte

Assurandør Svend Aage Jensen og søster, Erne Helene Jensens legat er til fordel…


Assurandør Svend Aage Jensen og søster Erne Helene Jensens legat til fordel for gigtramte

Assurandør Svend Aage Jensen og søster Erne Helene Jensens Legat er til fordel…