Historie


HALDGUTTENBERG Advokatfirma er etableret i 2010 og er en forsættelse af advokattraditioner igennem mere end 100 år med et solidt fundament i et mindre, men veldrevet advokatkontor i Hald-familien, først med nu afdøde landsretssagfører Jacob Hald, siden med højesteretsagfører Peter Tetens Hald.

Kontoret ejes og drives i traditionelt partnerskab mellem advokat Eske Hald og advokat Theis Guttenberg – begge med stor indsigt og erfaring inden for kontorets specialer.

Vision


Med vores partnerskab og firmaets historiske ballast er det vores vision at være blandt de førende advokatkontorer i København inden for vores specialer og som medspiller i relation til opnåelsen af vores klienters forretningsmæssige såvel som ikke-forretningsmæssige mål – både i hver enkelt sag og på sigt. For os er det dermed altafgørende, at vi skaber en værdi for vores klienter i allerbredeste forstand, og at vi opbygger og bevarer livsvarige klientrelationer fremfor alene at fokusere på de enkelte sager.

Værdier


Med vores partnerskab og historiske ballast sætter vi værdier som kvalitet, rettidig omhu og service i højsædet i forbindelse med vores rådgivning. Dygtighed, faglig og forretningsmæssig indsigt, arbejdsomhed og ikke mindst evnen til at fokusere er efter vores opfattelse afgørende egenskaber for at efterleve disse værdier.

Vores Rådgivning


Rådgivningen betyder for vores klienter, at de altid kan få fat i os, at vi indledningsvist gerne tager et uforpligtende møde, at vi gerne kommer ud til vores klienter og møder dem hvor de er og på deres præmisser, at vi løbende holder os ajour på et meget højt niveau inden for vores specialer og faget i almindelighed, at vi har adgang til alle relevante lov- og domsværker, tidsskrifter, databaser mv., at vi ved at komme tidligt ind i processen kan styre uden om ressourcekrævende retssager eller konflikter, at vi – når sagerne ikke kan løses uden for retten – følger sagerne til dørs med bedst mulige resultat, at vi bibringer vores klienter værdi for pengene samt har vores klienters økonomiske interesser og ikke mindst omkostninger for øje, som var det vores egne.

Med disse værdier er det lykkedes vores kontor at kombinere de store advokathuses specialistviden og høje faglige niveau med den service og tilgængelighed, der i højere grad kendetegner mindre advokatvirksomheder.

Vi har derfor den fordel, at vores klienter kan være sikre på, at de både får den bedst mulige rådgivning og den bedst mulige service og opmærksomhed. Vi sikrer herunder, at der ikke bruges unødige ressourcer, herunder medarbejdere, i større sager, mens vi omvendt ikke går på komprimis med kvaliteten i vores rådgivning i mindre, men for vores klienter ligeså vigtige sager. Således sætter vi en ære i at allokere vores ressourcer rigtigt, dvs. inddrage såvel vores juridiske som administrative medarbejdere i sagerne, hvor det har relevans og kan komme vores klienter til gode. Af samme årsag er der heller ingen sager, der i vores øjne er for små, til at vi kan skabe værdi for vores klienter. Det er blot et spørgsmål om at allokere ressourcerne rigtigt. Vi oplever, at mange især store virksomheder og organisationer efterspørger specialiseret rådgivning på et højt niveau uden for de store advokathuse. Her er vi et godt alternativ.

Endelig har vi på grund af vores størrelse den fordel, at vi sjældent kommer ud for interessekonflikter. Tværtimod oplever vi, at vi i et ikke ubetydeligt antal sager bliver valgt på grund af interessekonflikter hos de store advokathuse. Vi hjælper naturligvis i den enkelte sag, men det vil selvsagt være en fornøjelse, såfremt den enkelte sag kan vise sig at blive indledningen til godt fremadrettet samarbejde på linje med de gode klienter vi allerede har fornøjelsen af at servicere.