Fru Ingeborg Anna Albinus Larsens mindelegat er til fordel for trængende og ældre, enlige blinde, der er ude af stand til at tjene til livets ophold.

Legatportioner af kr. 5.000,00. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til info@haldguttenberg.dk. Ansøgningsfristen er den 15. oktober.