Frisørmester Edvard Henrik Constantin Jensen og hustrus mindelegat er til fordel for værdigt trængende frisører og barbermestre i København eller enker og børn efter disse.

Legatportioner af  min. kr. 500,00. Ansøgningsfristen er den 1. december. Det bemærkes, at legatet afventer sammenlægning, hvorfor legatets midler ikke uddeles før dette er sket.