Grosserer Christian Winther Christensens legat er til fordel for syersker.

Legatportioner af min. kr. 500,00. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til info@haldguttenberg.dk. Ansøgningsfristen er den 1. december.